>> Xem Video clip mưa ngập phố Hà Nội

Chưa phải là trận mưa lịch sử như năm 2008 nhưng trận mưa sáng nay, 13/7 cũng đủ để làm đảo lộn cuộc sống người Hà Nội.

Trang Dũng - Bảo Sơn