Số đạn pháo này nằm trên địa bàn thôn Liên Chiểu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Đây là các vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Trước đây, người dân phát hiện chúng trong lúc sản xuất và gom lại một điểm. 

Theo các cán bộ kỹ thuật rà phá bom mìn của Tổ chức MAG tại Quảng Trị, do đạn pháo còn nguyên ngòi nổ, lại nằm gần khu dân cư nên rất nguy hiểm.

85 quả đạn pháo còn nguyên ngòi nổ nằm gần khu dân cư.
Thanh Bình