Thiếu tướng Nguyễn Huy Thuật, Phó Giám đốc Học viện CSND cho biết, hưởng ứng việc thực hiện Chỉ thị 05/CT/BCA, Học viện đã triển khai sâu rộng các phong trào với nhiều nội dung thiết thực, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, trong đó có phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học viện đã tổ chức 85 buổi nói chuyện thời sự về tình hình trong nước và quốc tế, tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học về cuộc đời Hồ Chủ tịch. Học viện còn tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với hơn 600 công trình tham gia, trong đó có 20 công trình đạt giải cấp Học viện và nhiều giải nhì, ba, khuyến khích cấp Tổng cục.

Để cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, Học viện đã xây dựng chương trình hành động với 3 nhóm giải pháp cụ thể, mở ra nhiều sân chơi lành mạnh. Tại hội nghị, hai đơn vị của Học viện được tặng Cờ thi đua xuất sắc và ba đơn vị được tặng Bằng khen của Bộ Công an…

Thu Phương