Giao thông đô thị giữ một vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại và là một thách thức không nhỏ mà mọi thành phố lớn đều phải đối mặt. Một hệ thống đường sắt đô thị hay metro thường được coi là biểu tượng của một đô thị hiện đại. Tại Việt Nam, mức gia tăng dân số hàng năm khoảng 800 nghìn người và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng (mỗi năm có thêm khoảng 1 triệu thị dân). Dự báo, đến năm 2050 sẽ có trên 60% dân số Việt Nam sống ở thành thị. Vì vậy, những thách thức với giao thông đô thị là rất lớn.

Hội thảo là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giao thông đô thị và góp phần “đồng hành” cùng Việt Nam trong phát triển giao thông đô thị tương lai. Tham gia hội thảo có các ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông - đô thị (UCCI), Cơ quan phát triển Pháp AFD, Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu đô thị (PADDI) và 10 công ty của Pháp có uy tín quốc tế…

N.H.