Theo đó, có 500 trẻ em Việt nam bị sứt môi, hở hàm ếch đã được phẫu thuật nhân đạo. Theo Tổ chức Operation Smile Việt Nam, ước tính hằng năm nước ta có hơn 3.000 trẻ sinh ra bị dị tật sứt môi hoặc hở hàm ếch. Ước tính hiện có khoảng 15.000 trẻ chưa được can thiệp điều trị dị tật này.

Tại Việt Nam, từ một tổ chức từ thiện quy mô còn nhỏ hẹp, đến nay, Operation Smile đã tự gây quỹ và phẫu thuật cho khoảng 2.000 trẻ em hằng năm trong vòng 17 năm qu

T.L.