Theo Ban tổ chức, diễn đàn sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25/6 với sự tham gia của hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “CNTT và quản trị thông minh”, diễn đàn sẽ tập trung trao đổi, thảo luận về xu thế, chiến lược và các giải pháp để ứng dụng hiệu quả CNTT trong quản trị các ngành, các lĩnh vực đang là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

H.T.