Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời gian tới, Viện Khí tượng -  Thủy văn sẽ lắp đặt các trạm cảnh báo lũ quét tại 5 tỉnh miền núi phía Bắc.

Trong giai đoạn đầu, một hệ thống cảnh báo tự động gồm 40 trạm cảnh báo và 50 trạm truyền tin sẽ được triển khai thí điểm 10 lưu vực sông thuộc 5 tỉnh là Hà Giang, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai.

Ngoài ra, Viện cũng triển khai 40 tháp cảnh báo lũ quét cho 37 lưu vực sông, suối trong khu vực có đặt trạm phát báo lũ quét

PV