>> Ra Giêng, người nghèo vẫn chưa “thấy” tiền hỗ trợ Tết

Như Báo CAND đã thông tin, sau Tết nguyên đán Kỷ Sửu 2009, huyện Trà Cú còn đến 11.201 hộ nghèo (chiếm trên 93% trên tổng số hộ) với 44.780 nhân khẩu chưa nhận được tiền hỗ trợ Tết theo tinh thần Quyết định 81/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Không chỉ có vậy, địa phương còn để "lọt sổ" (tức nằm ngoài danh sách hộ nghèo) đến 526 hộ nghèo.

Sau khi Báo CAND phát hiện, có loạt bài viết phản ánh, đặc biệt là có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sự việc Báo CAND phản ánh), UBND tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp cùng huyện Trà Cú khẩn trương cấp phát tiền hỗ trợ cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cũng đã có văn bản gởi Báo CAND nêu nguyên nhân dẫn đến thực tế đáng tiếc kể trên rằng: "Chủ tịch UBND huyện Trà Cú nhận thức và nắm không đầy đủ nội dung chủ trương, tính cấp bách của công việc nên đưa ra phương án và kế hoạch tổ chức thực hiện không khoa học, cụ thể và phù hợp; chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong chỉ đạo, điều hành; thiếu sự kiểm tra, đôn đốc dẫn đến việc triển khai giải ngân tiền hỗ trợ cho người nghèo chậm, làm giảm đi ý nghĩa của một chủ trương lớn của Chính phủ, tạo dư luận không tốt trong xã hội…"

Binh Huyền