Con số này so với cùng kỳ năm 2013 chỉ giảm 2 vụ nhưng không giảm số người tử vong. Đáng nói là trong tổng số vụ TNLĐ của cả tỉnh nói trên thì tai nạn tại các đơn vị sản xuất khai thác than chiếm đa số với 21 vụ, làm chết 26 người.

So với năm 2013, TNLĐ trong ngành Than tuy có giảm (3 vụ, 2 người chết), nhưng con số tử vong vẫn ở mức cao. Điều đó chứng tỏ lao động ngành Than vẫn là môi trường nguy hiểm, luôn đối mặt với nguy cơ cao về TNLĐ.

L.M.T.