Cụ thể, tại Bình Định có 71.187 khách hàng ở 30 xã/phường/thị trấn mất điện. Tại Phú Yên có 120.954 khách hàng của 64 xã/phường/thị trấn bị mất điện. Tại Khánh Hòa có 59.679 khách hàng ở 20 xã/phường/thị trấn bị mất điện mất điện.

Công nhân ngành điện làm việc trong mùa của bão.

Ước công suất phụ tải không cung cấp điện được tại 03 Công ty Điện lực là 142MW chiếm 5,1% phụ tải toàn EVNCPC.

Hiện tại thời tiết khu vực đang có mưa, gió giật mạnh, đơn vị sẽ xử lý khắc phục khôi phục cấp điện cho khách hàng ngay sau khi bão tan.


Hoài Thu