Số kinh phí nàyđể hỗ trợ cứu trợ dân sinh, khôi phục sản xuất, sửa chữa cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi và giao thông nông thôn… trên địa bàn các tỉnh trên

H.A.