Hai Cảnh sát biển được trao tặng huy hiệu là Thượng úy Lê Trung Thành, Thuyền trưởng tàu CSB 4003 và Thượng úy Đoàn Minh Khoa, Thuyền trưởng tàu CSB 2012 cùng thuộc Hải đội 201, Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh ngoài hiện trường giàn khoan Hải Dương 981, 2 tàu Cảnh sát biển nói trên liên tục bị tàu phía Trung Quốc khiêu khích gây hấn và đâm va. Khi tàu bị phun nước, đâm va hư hỏng trang thiết bị, hai Thường trưởng Thành và Khoa chỉ huy đồng đội liên tục cơ động vòng tránh hạn chế bị đâm va, quyết tâm không rời bỏ vị trí và kiên quyết sử dụng các biện pháp đấu tranh hòa bình, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và đưa các phương tiện ra khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam

C.L.