Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về giá trị, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Lá cờ Tổ Quốc tung bay trong gió.

Chương trình được xây dựng với nhiều hoạt động được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, nội dung sâu sắc, thuyết phục, có sức lan tỏa rộng, tạo được không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

12.000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động: Tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 toàn quốc, ra quân Chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” và phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Liên hoan nghệ thuật đường phố lần thứ III năm 2015; Liên hoan làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội; Hội thi - Hội diễn “Bàn tay vàng” năm 2015…

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Trong đó nổi bật nhất chính là Nghi lễ Thượng cờ, hát Quốc ca - Đoàn ca và xếp hình khối: Bản đồ Việt Nam - Cờ Tổ quốc - Cờ Đảng - Biểu tượng Hà Nội với sự tham gia của 12000 đoàn viên, thanh niên, mỗi hình khối sẽ có 3000 đoàn viên, thanh niên tham gia. 

Để chuẩn bị cho Nghi lễ thượng cờ và đồng diễn xếp hình, từ cuối tháng 7/2015, Thành đoàn Hà Nội đã tuyển chọn và luyện tập cho 12.000 sinh viên có sức khỏe, ngoại hình tốt, giọng khỏe và có tinh thần trách nhiệm đến từ các trường đại học, học viện trên địa bàn TP.

Hồng Vân