Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thủ đô Hà Nội, đêm 9 và sáng 11/2 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét. Từ ngày 12 đến ngày 15/2, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 16 đến ngày 19/2, có mưa rải rác trong ngày 16 và 17-/2, sau có mưa vài nơi. Trời rét.

Phía tây Bắc Bộ, đêm 9 và sáng 10/2, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 11 đến ngày 16/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm trời rét. Từ ngày 17 đến ngày 19/2, có mưa rải rác trong ngày 16 và 17-2 sau có mưa vài nơi. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ, đêm 9 và sáng 11/2, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 12 đến ngày 15/2, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 16 đến ngày 19/2, có mưa rải rác trong ngày 16 và 17/2, sau có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi rét đậm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm 9 và ngày 10/2, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Phía Bắc trời rét.

Từ ngày 11 đến ngày 16-2, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Từ đêm 16 đến ngày 19/2, có mưa, mưa rào. Phía Bắc trời rét. 

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm 9 đến ngày 11/2, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ ngày 12 đến ngày 19/2, có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng; riêng ngày 17 đến 19/2 phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. 

Tây Nguyên từ đêm 9 đến ngày 19/2, phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.

Nam Bộ từ đêm 9 đến ngày 19/2, phổ biến không mưa, ngày nắng, riêng đêm 9-2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

B.Công