Trong đó chú trọng, triển lãm nông sản hàng hóa, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp do các trang trại và làng nghề sản xuất…

Dự kiến có khoảng 150 trang trại, làng nghề của nông dân 14 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên góp mặt và có khoảng 200 gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm phục vụ nông nghiệp - nông thôn tham dự

Thy Ngân