Cụ Bách đã hoán đổi 1.000m2 ruộng sản xuất lúa của gia đình mình để lấy hơn 700m2 đất, hiến cho địa phương làm sân chơi thể thao xóm Hòa Tây, thôn Phú Hòa. Không chỉ hiến đất, mà cụ Bách còn tự nguyện hỗ trợ thêm 10 triệu đồng chi phí thuê xe cơ giới chuyên dụng san ủi mặt bằng sân thể thao, đồng thời vận động người thân tài trợ một số dụng cụ thể thao.

Được biết trước đó cụ Võ Bách là người tiên phong gương mẫu và tích cực vận động người dân địa phương đóng góp tiền, công sức để xây dựng đường bê tông nông thôn, trường mẫu giáo, quỹ khuyến học… góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Tây Xuân

Phan Văn Lương