Theo đó Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra ảnh hưởng đến hoạt động khai thác dầu khí, môi trường và an toàn trong quá trình kết nối và chạy thử kho nổi FSO-5.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam khẩn trương hoàn thành những hạng mục còn tồn đọng theo yêu cầu của đăng kiểm, hợp đồng kinh tế đã ký phù hợp với các điều luật quốc tế có liên quan với kho nổi trong thời gian sớm nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

FSO-5 là công trình kho nổi chứa xuất dầu lớn nhất và là công trình đầu tiên đóng mới thành công ở Việt Nam. Hệ thống neo được thiết kế bảo đảm cho FSO-5 hoạt động trong vòng 100 năm

T.Huyền