Quang cảnh buổi phát động quyên góp.

Các cán bộ chiến sĩ Cục an ninh nội địa đã quyên góp được hơn 152 triệu đồng.

Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam, lãnh đạo Cục an ninh nội địa kêu gọi toàn thể CBCS tham gia quyên góp để giúp người dân ở vùng gặp thiên tai vơi một phần khó khăn, vơi bớt đau thương mất mát do lũ lụt gây ra.

Qua cuộc vận động, các cán bộ chiến sĩ Cục an ninh nội địa đã quyên góp được hơn 152 triệu đồng. Số tiền này sẽ được Cục phối hợp với công an địa phương trực tiếp đến địa bàn Quảng Trị, Quảng Bình trao tặng.

PV