Tại các xã Na Khê, Lao Và Chải (huyện Yên Minh), Thượng Phùng, Sủng Trà (huyện Mèo Vạc), sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương và báo cáo công tác bảo đảm ANTT 9 tháng đầu năm 2020 của Công an xã, Đại tá Phan Huy Ngọc đã nhấn mạnh một số nội dung quan trọng, trong đó yêu cầu lực lượng Công an xã thời gian tới cần tặng cường sự đoàn kết hơn nữa, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, ứng xử văn hóa trong giao tiếp, làm việc với nhân dân, tạo hình ảnh đẹp trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang trao kinh phí hỗ trợ số tiền 60 triệu đồng cho hai hộ gia đình khó khăn về nhà ở.
Đoàn công tác đến thăm mô hình “Dòng họ Thào tự quản về ANTT” tại thôn Xà Phìn, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc.

Bên cạnh đó, tích cực nghiên cứu, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác. Làm tốt công tác quản lý, giúp người tái hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn. Phối hợp tốt với các lực lượng, nhất là lực lượng Biên phòng làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới, các đường mòn, lối mở để đảm bảo tốt an ninh Quốc gia, trật tự ATXH.

Trong quá trình làm việc trên địa bàn, Đại tá Phan Huy Ngọc và Đoàn công tác đã trao kinh phí hỗ trợ số tiền 60 triệu đồng cho 2 hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại xã Lao và Chải (huyện Yên Minh) và xã Sủng Trà (huyện Mèo Vạc) để xây dựng nhà, xóa nhà tạm, ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác kiểm tra công tác ANTT tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc
Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang thăm Chốt kiểm dịch tại Mốc 485 thuộc xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc

Trước đó, Đoàn đã đến thăm Chốt kiểm dịch liên ngành Công an và Biên Phòng tại mốc 485 thuộc thôn Lùng Thàng, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc; động viên CBCS làm nhiệm vụ tại đây luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại thôn Xà Phìn, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, Đại tá Phan Huy Ngọc cũng đã đến thăm mô hình “Dòng họ Thào tự quản về ANTT”, và tặng quà cho tổ tự quản. 

Đánh giá cao mô hình hoạt động, bên cạnh những hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT mà mô hình đã và đang đem lại, Đại tá Phan Huy Ngọc mong muốn thời gian tới, mô hình dòng họ Thào tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả hơn nữa, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu cao ý thức đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ vững ANTT tại cơ sở…


Diệu Loan