“Nga là một trong những cường quốc và ở một số lĩnh vực cần phải là một nhà lãnh đạo tuyệt đối về xây dựng quân đội thế hệ mới, một quân đội hiện đại có đẳng cấp công nghệ hoàn toàn mới”, ông Putin nhấn mạnh.

Lãnh đạo Nga cho biết “trong những năm tới, cả nước cần tiếp tục nhiệm vụ nhất quán phát triển Quân đội mạnh mẽ toàn diện”.

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại cuộc họp toàn thể của Quân đội Nga hôm 22-12. Ảnh: TASS

“Chúng ta thấy rằng thế giới đang trải nghiệm một cuộc cách mạng thật sự về kinh tế, khoa học-kỹ thuật và tri thức. Rõ ràng những biến đổi sâu sắc như vậy chắc chắn ảnh hưởng đến lĩnh vực quân sự và vị thế quân sự của các nước dẫn đầu thế giới”, Tổng thống Nga cho biết.

Ông Putin nhấn mạnh “chúng ta không chỉ đơn giản nhanh chóng nắm bắt xu thế, mà còn phải tính đến nền tảng kế hoạch và phát triển quân đội”.

Tổng tư lệnh tối cao Nga chia sẻ ông tin tưởng việc tạo ra một quân đội thế hệ mới là “quan trọng để đảm bảo toàn vẹn chủ quyền, bảo vệ hòa bình và an ninh cho toàn thể nhân dân, sự phát triển tự tin, chính sách đối ngoại mở cửa và tự chủ vì lợi ích quốc gia”.

Toại Khanh