Theo đó, sau năm 2023 Nga sẽ chế tạo thêm 6 tàu ngầm thuộc đề án 955 Borei-A. Quyết định này đến từ việc dự án chế tạo động cơ đẩy phản lực nước dành cho loại tàu Borei - B mới được phát triển được nguyên mẫu đầu tiên.

Tàu ngầm chiến lược đề án 955.

Nga đã chế tạo 3 tàu ngầm thuộc đề án 955 là Yuri Dolgoruky, Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh. 5 chiếc thuộc đề án 955 A đang được lên kế hoạch khởi đóng là  Prince Vladimir,  Prince Oleg, Generalissimus Suvorov,  Emperor Alexander III và Prince Pozharsky.

Sự chậm trễ trong việc phát triển động cơ mới khiến Nga chưa thể đóng hàng loạt các tàu ngầm 955 Borei-b như kế hoạch trước đó. Các tàu ngầm Borei-B được coi là thế hệ hiện đại cao nhất của loại tàu ngầm chiến lược đề án 955.

Theo đó mỗi tàu ngầm Borei-B có thể mang theo 20 tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn Bulava(so với 16 của Borei và Borei-A). Không những thế một loạt các công nghệ mới khiến chiếc tàu ngầm nguyên tử nặng hơn 20.000 tấn này gần như hoàn toàn vô hình trước hải quân đối phương.

Trong các công nghệ của tàu Borei-B thì loại động cơ phản lực nước được coi là yếu tố quyết định trong việc giảm khả năng phát hiện của tàu. Hiện trên thế giới không có nhiều nước chế tạo được động cơ phản lực nước dành cho tàu quân sự, trong đó Mỹ nổi tiếng nhất với chiếc DDG-1000 sử dụng loại động cơ này.

B.N.