Porsche khởi động dự án công nghệ số liên kết giữa xe hơi và cuộc sống
Đơn vị khởi nghiệp theo hình thức B2B về các giải pháp sống thông minh được Mehmet Arziman và Heiko Scholte, nhân viên tiền nhiệm của Porsche thành lập vào năm 2016. Một trong những lĩnh vực trọng yếu của công ty là giải pháp kết nối ô tô với nhà thông minh dành cho các nhà sản xuất thiết bị gốc trong ngành công nghiệp ô tô.

Tại thời điểm này, Porsche Digital nắm giữ một phần nhỏ cổ phần trong home-iX. Những người sáng lập công ty cũng nhận được sự hỗ trợ theo mô hình hợp tác bao gồm khu vực văn phòng, huấn luyện và chỉ đạo chiến lược.

Porsche Digital đã được ủy nhiệm để thực hiện dự án khởi nghiệp thí điểm này. Nội dung dự án đề cập đến các giải pháp cụ thể liên quan đến việc làm thế nào để tích hợp trí thông minh vào các đồ vật và thiết bị như nhà cửa, ô tô, thiết bị di động và các phần mềm hỗ trợ về kỹ thuật số để tất cả có thể kết nối với nhau.

Porsche đang không ngừng theo đuổi chiến lược số hóa với việc phát triển hệ sinh thái riêng và thiết lập các mô hình tạo ra giá trị mới cho phép tăng trưởng sinh lợi và khả năng cạnh tranh.

Trong khi đó, home-iX đang phát triển nền tảng "Dịch vụ cuộc sống thông minh” và mô hình thương mại điện tử B2B cho các giải pháp sinh hoạt thông minh. Doanh nghiệp này được xác định là một đơn vị khởi nghiệp trung lập, tích hợp tất cả các giải pháp được cung cấp bởi các nhà cung cấp hiện có trên thị trường, không phải để cạnh tranh với các nhà cung cấp. 

Minh Quang