Ngày 10/12, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã khai mạc kỳ họp thứ 12. Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Đà Nẵng sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến 73 báo cáo, tờ trình; theo đó xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố năm 2019, thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời, thảo luận thông qua 41 tờ trình, Nghị quyết trên một số lĩnh vực quan trọng khác.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại phiên khai mạc. 

Theo ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại phiên khai mạc: Kỳ họp thứ 12 diễn ra trong thời điểm TP Đà Nẵng bước sang năm cuối giai đoạn 2015 - 2020. 

Thời gian qua, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, giám sát của HĐND, quyết tâm, nỗ lực của UBNDTP, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giữ được mức tăng trưởng khá; nhiều chủ trương lớn của thành phố được triển khai bước đầu hiệu quả, theo đó đã tập trung triển khai cụ thể, đúng tiến độ Nghị quyết 43 Bộ Chính trị trên các lĩnh vực...

Toàn cảnh kỳ họp.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Đà Nẵng sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến 73 báo cáo, tờ trình; theo đó xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố năm 2019, thông qua Nghị quyết  về nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời, thảo luận thông qua 41 tờ trình, Nghị quyết trên một số lĩnh vực quan trọng khác.

Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và tiếp thu, giải trình của UBND thành phố, thủ trưởng các sở ngành, địa phương liên quan và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền của HĐND thành phố.

Các đại biểu HĐND thành phố và các vị lãnh đạo UBND TP, các sở, ngành, địa phương phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, chất vấn và trả lời chất vấn; bên cạnh những vấn đề chung tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm sau như: Những điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019; các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền năm 2020; Những vấn đề cần đầu tư, làm tiền đề phát triển trong thời kỳ 2020 – 2025; Những vấn đề bức xúc, cấp bách đang đặt ra hiện nay. 

Hoài Thu