Tại Hội nghị, bà con nhân dân xã Lóng Luông đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh và công tác xây dựng mô hình nhóm liên gia tự quản về ANTT ở cơ sở; được nghe tuyên truyền trực tiếp về phòng chống tác hại của ma túy; theo dõi các phóng sự về xây dựng thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo ANTT ở cơ sở, công tác đấu tranh phòng chống ma túy và xem biểu diễn tiểu phẩm truyên truyền về xây dựng  mô hình nhóm Liên gia tự quản về ANTT.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an đánh giá cao kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung và xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ nói riêng; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Công an Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng thế trận ANND, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống ma túy, góp phần đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn toàn tỉnh. Qua hội nghị tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

M.Phong – T.Hiếu