Đối tượng áp dụng là cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. 

Các cơ quan, đơn vị có chức năng liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm ở Trung ương và địa phương. Nguồn hình thành Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Rất cần sự tham gia tích cực của người dân để ngăn chặn tội phạm.

Theo dự thảo, Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương được sử dụng để chi thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. 

Mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa đối với cá nhân là 5.000.000 đồng một người một lần khen thưởng và tối đa đối với tập thể là 20.000.000 đồng một tập thể một lần khen thưởng. 

Ngoài thưởng đột xuất bằng tiền, dự thảo còn quy định hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17-12-2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

 Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, sử dụng và thanh toán, quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương. Tổ chức huy động tài trợ, viện trợ và tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho quỹ này. Tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng Quỹ theo định kỳ 6 tháng, hằng năm và đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ Tài chính bố trí ngân sách hỗ trợ vốn điều lệ hoạt động cho Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương; chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ này; đồng thời phối hợp với Bộ Công an tham gia tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình quản lý và sử dụng Quỹ. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quyết định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn pháp luật hiện hành về ngân sách nhà nước.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Giang Hồng Thanh, Văn phòng Luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, hiện nay tình hình tội phạm ngày càng manh động, liều lĩnh và công khai với xu hướng phạm tội có tổ chức, sử dụng các loại vũ khí, gây án với tính chất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. 

Vì thế, đề xuất thưởng bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm là việc rất cần thiết để khích lệ tinh thần tham gia truy bắt tội phạm của người dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và giữ vững an ninh trật tự. 

Đề xuất thưởng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm sẽ nâng cao tinh thần và trách nhiệm của họ trong việc tích cực tham gia tố giác và có hành động ngăn chặn những hành vi phạm tội kịp thời khi lực lượng chức năng chưa có mặt ở mơi xảy ra sự vụ.

Điều đó góp phần tích cực vào việc giúp đỡ cơ quan bảo vệ pháp luật phòng, chống tội phạm hiệu quả hơn. Điều 82 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, người dân chỉ có quyền truy đuổi, bắt giữ người phạm tội quả tang hoặc người đang bị truy nã. Ngay sau khi bắt được tội phạm thì phải giao lại cho cơ quan Công an có thẩm quyền giải quyết.

Nguyễn Hưng