Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã đến dự.

Qua 10 năm (2006 – 2016) tập trung chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Toàn tỉnh, hiện có 120 mô hình, trong đó có 13 mô hình được nhân rộng toàn tỉnh như: Tổ dân phòng an toàn về ANTT vùng đồng bào có đạo; Đội dân phòng phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh; Trường học an toàn về ANTT; Tổ cảm hoá giáo dục đối tượng; Tổ tự quản đường biên, cột mốc… 

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát hiểu tại hội nghị. 

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đạt được. Thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc có vai trò hết sức to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Trong đó, công tác xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có ý nghĩa rất quan trọng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng lưu ý, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác toàn dân bảo vệ ANTQ, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan tổ chức từ tỉnh đến cơ sở phải xác định đây là công tác có ý nghĩa chiến lược, cơ bản lâu dài, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để xây dựng thế trận an ninh nhân dân và nền an ninh nhân dân vững chắc. 

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp và đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANTT trong từng thời kỳ, đảm bảo thiết thực, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng lĩnh vực và từng chuyên đề. Cần chú trọng công tác truyền thông, phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, nêu cao gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệp hay. 

Tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng Công an với Quân đội, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể…, khi triển khai các phong trào phải phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng ngành, thu hút cán bộ, nhân viên, hội viên và người dân cùng tham gia. Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng làm nồng cốt phong trào.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu và Ban Giám đốc Công an Đồng Tháp.

“Riêng Công an Đồng Tháp, cần chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố phát triển phong trào với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả. Từ đó, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT và phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo an ninh, quốc phòng”, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh. 

Văn Vĩnh - Thanh Phong