Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã báo cáo những kết quả tích cực, cũng như những hạn chế và giải pháp trong thời gian tới đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo đã tổ chức tuyên truyền hơn 171.000 cuộc, với gần 7 triệu lượt người tham gia. Từ đó, đã góp phần vận động nhân dân cung cấp cho lực lượng Công an trên 30.000 nguồn tin, giúp ngành chức năng triệt phá 8.930 vụ, bắt, xử lí 20.676 đối tượng, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn thành phố. 

UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Qua công tác xây dựng và củng cố lực lượng Công an cơ sở và lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã thành lập 49 Ban, 341 Tổ bảo vệ dân phố với hơn 1.700 thành viên và hàng trăm Tổ tuần tra nhân dân, Tổ nhân dân tự quản, Tổ dân phòng, Tổ hòa giải, Tổ đội bảo vệ với hàng chục ngàn thành viên.

Trước đây, trên địa bàn TP Cần Thơ có 14 xã, phường, thị trấn là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, thì đến nay đã có 8/14 được chuyển hóa thành địa bàn không tội phạm, hạn chế thấp nhất tỉ lệ tội phạm xảy ra. Đồng thời, đề nghị Bộ Công an đưa ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về ANTT 28/36 xã.

Dịp này, UBND TP Cần Thơ đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới.

Trần Lĩnh