Những năm qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" ở phường Lê Lợi đã phát huy hiệu quả tích cực. Địa phương xây dựng được nhiều mô hình đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý người lầm lỗi tại cộng đồng. Từ đầu năm đến nay chính quyền, đoàn thể địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tác hại của ma túy, cờ bạc, mại dâm thông qua hệ thống loa truyền thanh trên 230 lượt buổi, lồng ghép thông qua 65 lượt cuộc họp của chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ dân phố, thu hút trên 3.500 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham dự; phối hợp tổ chức 03 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 tại trụ sở UBND phường, tại trường Trung cấp y và THCS đóng trên địa bàn, thu hút trên 2.000 lượt người tham gia; tổ chức tuyên truyền Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 20 lượt trên hệ thống loa truyền thanh phường và lồng ghép thông qua 2 cuộc họp, thu hút trên 220 lượt người tham gia.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, 28 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2017 được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang và Chủ tịch UBND phường Lê Lợi khen thưởng.

P. Thuỷ