Theo báo cáo sơ kết từ lãnh đạo Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ, 6 tháng đầu năm 2017, công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an quan tâm chỉ đạo; lực lượng Công an các cấp đã tăng cường phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm ANTT được tập trung đẩy mạnh tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt đảm bảo ANTT ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Nhiệm vụ giữ vững ANTT xã hội trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tích cực chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Công tác dân vận của lực lượng Công an được duy trì.

Công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên, kịp thời qua đó đã động viên, khích lệ phong trào và quần chúng nhân dân hăng hái tham gia, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo TTATXH, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lắng nghe ý kiến đề xuất với lãnh đạo Bộ của đại biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định thăng hàm, nâng lương cho CBCS Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ.
Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ điều hành thảo luận tại Hội nghị.

Ghi nhận, biểu dương kết quả công tác 6 tháng đầu năm Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ tập trung làm tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong 6 tháng tiếp theo, trong đó tiếp tục chú trọng làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các vấn đề mới liên quan tới công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Thứ trưởng nhấn mạnh, những vấn đề phức tạp được đề cập trong báo cáo 6 tháng đầu năm vừa rồi cần được Cục quan tâm nghiên cứu, phối hợp cùng địa phương nắm rõ tình hình để từ đó tìm ra giải pháp hữu hiệu, giải quyết kịp thời và hiệu quả. Tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức vận động, tuyên truyền về phong trào ANTQ, qua đó khơi dậy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong nhân dân, giúp quần chúng nhân dân nhận thức rõ vấn đề phức tạp, không để bị kẻ xấu lợi dụng, kích động.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục kiện toàn bộ máy ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo hướng cấp trung ương tinh nhuệ; cấp tỉnh, huyện vững mạnh, và ở cấp xã, phường bám sát cơ sở nhằm năm sát tình tình, tham mưu kịp thời cho Đảng ủy Công an TW và Bộ Công an cũng như cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo và triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tin tưởng, tập thể CBCS trong toàn Cục sẽ tiếp tục đoàn kết, gắn bó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đã đề ra.

Cũng tại Hội nghị, Cục XDPT Toàn dân bảo vệ ANTQ tổ chức công bố thăng cấp bậc hàm cho CBCS trong đơn vị Cục.

Phạm Tâm