Hiện có trên 200 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đứng chân trên địa bàn và có quốc lộ 17B chạy qua… Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, địa bàn thị trấn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự.

Ông Trần Khắc Quyền, Chủ tịch UBND thị trấn Minh Tân cho biết: “Trong những năm qua, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân, cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thị trấn luôn quan tâm đến công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nhằm góp phần xã hội hoá sâu rộng công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, đồng thời tăng cường vai trò, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với công tác giữ gìn ANTT.

Công an thị trấn Minh Tân tuần tra đảm bảo an ninh trật tự.

Một trong những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thị trấn Minh Tân là cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh thiếu niên hư và những người lầm lỗi trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn, vướng mắc mới nảy sinh để giải quyết ngay tại cơ sở. 

Nhờ đó đã đề cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm của người dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT, xây dựng khu dân cư, gia đình, dòng họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, việc xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình về “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT trên địa bàn luôn được cấp ủy, chính quyền thị trấn quan tâm chỉ đạo, điển hình như mô hình “Dòng họ Nguyễn Đình hiếu học và an toàn về ANTT”, mô hình “Cụm liên kết an ninh Minh Tân”, mô hình “Phụ nữ với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông”... 

Những mô hình này trở thành những điển hình tiên tiến, đã và đang góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở thị trấn Minh Tân phát triển ngày càng sâu rộng, mang lại hiệu quả cao.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt của phong trào, Công an thị trấn thường xuyên phân công lực lượng ứng trực, đồng thời xây dựng các kế hoạch tuần tra kiểm soát, mật phục chủ yếu tập trung vào đêm tối nhằm phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng ở các tỉnh ngoài vào địa bàn gây án. 

Chỉ tính riêng trong năm 2017, Công an thị trấn Minh Tân đã phối hợp giải quyết xử lý 38 vụ việc liên quan đến ANTT trong đó đáng chú ý đã chủ động phối hợp bắt giữ 5 vụ việc, 11 đối tượng liên quan đến ma túy; tham gia phối hợp bóc gỡ nhiều ổ nhóm tội phạm trộm cắp tài sản; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cảm hóa giáo dục 40 đối tượng, trong đó đã tiến bộ 38 đối tượng, đạt tỷ lệ cao 95%...

Nhiều năm liên tục, Công an thị trấn Minh Tân được công nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. Nhân dân và cán bộ thị trấn Minh Tân được UBND tỉnh, UBND huyện tặng bằng khen, giấy khen, đặc biệt, năm 2017, vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc vì đã có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hằng Nga