Ghi nhận những nỗ lực đó, năm 2017, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho chính quyền và nhân dân xã Cam Hiếu…

Để phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn thực sự phát triển bền vững, hàng năm, Ban chấp hành Đảng bộ xã Cam Hiếu đề ra Nghị quyết, chương trình, xây dựng kế hoạch chỉ đạo UBND xã và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện từ xã về đến khu dân cư, đặc biệt là các chi bộ trực thuộc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy, chính quyền cơ sở, chỉ đạo lực lượng Công an xã, Công an viên phối hợp với các đoàn thể, quần chúng nhân dân nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm trong công tác giữ gìn ANTT, phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nâng cao đời sống nhân dân, chung tay giữ gìn an ninh chính trị và TTATXH. 

Thực hiện Nghị quyết 09 của Chính phủ  về “tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, UBND xã Cam Hiếu đã tổ chức triển khai tinh thần Nghị quyết đến từng ban, ngành, đoàn thể xã. 

Hàng năm, UBND xã đều tổ chức diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân, qua đó, quần chúng nhân dân đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, đề ra nhiều biện pháp có hiệu quả, tích cực trong việc tham gia giữ gìn ANTT địa phương. 

Tác động rõ nhất trong phong trào toàn dân BVANTQ của xã Cam Hiếu đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể là sự phối hợp giữa lực lượng Công an xã với các ngành, đoàn thể thông qua các Nghị quyết liên tịch đã ký kết. 

Trong đó, Mặt trận Tổ quốc từ xã đến thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BVANTQ gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. 

Hội liên hiệp phụ nữ chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”. 

Hội Cựu chiến binh, phát huy bản chất truyền thống “Anh bộ đội cụ Hồ” cùng các ngành, đoàn thể tập trung xây dựng đơn vị văn hóa, xã điển hình văn hóa, xã nông thôn mới. Bên cạnh đó, các đoàn thể cũng tích cực phối hợp với lực lượng Công an xã trong công tác cảm hoá giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư. 

Với việc phân loại đối tượng giao cho đoàn thể quản lý theo từng giới, đã đem lại hiệu quả cao trong việc quản lý, giáo dục cảm hoá những người vi phạm, đồng thời giáo dục răn đe các đối tượng góp phần hạn chế tình hình tái phạm của các loại đối tượng.

Đại diện chính quyền xã Cam Hiếu (ngoài cùng bên trái) nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân BVANTQ năm 2017.

Đến nay, xã Cam Hiếu đã xây dựng được 2 mô hình điển hình và 1 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; cùng với đó, xây dựng và cho ra mắt 11 mô hình “Họ tộc không có người vi phạm pháp luật”, 1 mô hình “Niệm phật đường tham gia BVANTQ và xây dựng nông thôn mới”. 

Hiện tại, các mô hình đang hoạt động có hiệu quả và được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các họ tộc trên địa bàn trong việc quản lý giáo dục con em không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. 

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, Công an xã Cam Hiếu còn chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong các dịp lễ, Tết, các sự kiện trọng đại của đất nước; kết hợp công tác tuần tra khép kín địa bàn thường xuyên. 

Công tác quản lý đối tượng được chú trọng, trong năm 2017 đã tiến hành gọi hỏi, răn đe, giáo dục 32 đối tượng, đưa 16 đối tượng ra kiểm điểm trước dân. 

Ngoài ra, Công an xã Cam Hiếu còn trực tiếp xử lý 4 vụ xô sát, ẩu đả, xác minh làm rõ 3 vụ trộm cắp và chuyển giao Công an huyện Cam Lộ giải quyết theo thẩm quyền. Nhờ vậy mà tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Cam Hiếu trong những năm trở lại đây được kiềm chế, kéo giảm; không có các điểm nóng, tranh chấp khiếu kiện, không có án nghiêm trọng và trọng án xảy ra.

Có thể nói, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phong trào toàn dân BVANTQ ở xã Cam Hiếu đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân, tạo thế trận an ninh liên hoàn, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong từng khu dân cư. Qua đó đã góp phần xây dựng quê hương Cam Hiếu ngày càng khởi sắc.

Thành Nam