Theo ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa (Long An), năm 2018, căn cứ kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Hóa về thực hiện Đề án 1-138/CP “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hòa Tây triển khai thực hiện Mô hình điểm. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với Công an và các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Mô hình “Gặp gỡ, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật theo tiêu chí 1+5”.

Để thực hiện hiệu quả mô hình trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chủ trì xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo và ban hành quy chế hoạt động thực hiện Mô hình; đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai cho tất cả thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã; Trưởng các ngành có liên quan và cán bộ ở các ấp thống nhất nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Công an xã, các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ban, ngành, đoàn thể của xã tuyên truyền vận động sâu rộng trong đoàn viên, hội viên các tầng lớp nhân dân, về mục đích, ý nghĩa của mô hình “Gặp gỡ, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật theo tiêu chí 1+5” cho 76 đối tượng như: người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo; người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; đối tượng vi phạm hành chính; đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; đối tượng thường xuyên sang Campuchia tham gia các tệ nạn xã hội; đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Đại úy Nguyễn Văn Luông, Trưởng Công an xã Bình Hòa Tây cho biết, từ khi thực hiện mô hình, Công an xã đã khảo sát, nắm danh sách những đối tượng cần gặp gỡ, giáo dục phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các ban, ngành, đoàn thể của xã đến 60 gia đình tuyên truyền, vận động, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật và 16 trường hợp có biểu hiện vi phạm pháp luật được nhắc nhở kịp thời.

Qua gặp gỡ, tiếp xúc với gia đình và đối tượng để tuyên truyền, vận động, giúp gia đình có ý thức hơn trong việc giáo dục con, cháu và bản thân những người được giáo dục nhận thức việc chấp hành pháp luật, hạn chế tái phạm hoặc vi phạm pháp luật. “Qua một năm thực hiện mô hình, công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông đã đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần làm chuyển biến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã”, ông Nguyễn Văn Danh cho biết thêm.

Mô hình “Gặp gỡ, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật theo tiêu chí 1+5” của xã Bình Hòa Tây được Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (BCĐ) tỉnh đánh giá có hiệu quả trong công tác cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Nhằm phát huy hiệu quả của mô hình này, theo ông Lâm Hòa Xứng, Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện, mô hình sẽ được triển khai nhân rộng trên toàn huyện. Việc triển khai thực hiện tốt mô hình sẽ huy động sức mạnh toàn dân, đoàn kết tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư, xã an toàn lành mạnh, hình thành một mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội rộng khắp đến từng người dân, từng gia đình, từng cộng đồng dân cư, tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và nội địa.

“Mục tiêu mà huyện phấn đấu trong năm 2019 là có 95% khu dân cư đạt chỉ tiêu “An toàn lành mạnh”. Cụ thể, đó là khu dân cư không có tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không tệ nạn xã hội, không ngộ độc thực phẩm, không HIV/AIDS, không TNGT, không có người qua biên giới Campuchia tham gia đánh bạc, đá gà, buôn lậu…”, ông Lâm Hòa Xứng cho biết thêm.

T.Phượng