Tại buổi làm việc, Đại tá Đào Hải Đăng cho biết mục đích công tác khảo sát thực trạng tình hình, kết quả sử dụng camera an ninh, mạng xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả ứng dụng công nghệ triển khai các mô hình camera giám sát an ninh trật tự, mạng xã hội để phục vụ công tác phòng, chống tội phạm tại các địa phương; đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất về chính sách pháp luật, nguồn kinh phí, công nghệ, phương tiện. Từ đó, tham mưu Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP có những chủ trương giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng chống tội phạm thời gian tới.

Đại tá Đào Hải Đăng phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá về thực trạng tình hình, kết quả sử dụng camera an ninh, mạng xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh nêu rõ công tác đầu tư hệ thống giám sát an ninh trật tự (ANTT) luôn được lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm, chỉ đạo quyết liệt nhằm phủ kín và kết nối đồng bộ hệ thống camera trên toàn thành phố thành một hệ thống chung, phục vụ công tác quản lý đô thị, hỗ trợ phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đấu tranh, phòng chống tội phạm; đồng thời chỉ đạo các UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn tập trung trang bị, vận động nhân dân và các nguồn lực xã hội tham gia, từng bước mở rộng, hoàn thiện hệ thống camera giám sát ANTT tại địa bàn dân cư theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm báo cáo tại buổi làm việc.

Công an TP Hồ Chí Minh đã xây dựng hai đề án “Xây dựng Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và “Ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác đảm bảo ANTT TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025” (đã trình và được Bộ trưởng Bộ Công an cũng như Chủ tịch UBND Thành phố duyệt chủ trương thực hiện).

Trong đó, tập trung đầu tư trang bị, xây dựng Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an TP Hồ Chí Minh hiện đại; xây dựng Trung tâm Cơ sở dữ liệu tích hợp của Công an TP Hồ Chí Minh; đầu tư xây dựng hệ thống giám sát, nhận dạng người và phương tiện đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố; phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định “Hệ thống tin báo khẩn cấp về ANTT trên điện thoại thông minh trên địa bàn thành phố”. 

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo hệ thống camera giám sát từ nguồn xã hội hóa hoạt động hiệu quả, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Sở Thông tin, Truyền thông tham mưu đề xuất UBND thành phố phê duyệt và ký ban hành quyết định về tiêu chuẩn kỹ thuật khuyến nghị cho các hệ thống camera giám sát ANTT để các đơn vị căn cứ triển khai thực hiện; tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ về cơ chế, về hạ tầng để Công an TP Hồ Chí Minh triển khai hoàn thành các dự án đầu tư hệ thống kỹ thuật giám sát ANTT trên địa bàn thành phố. 

Công an quận, huyện cũng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo triển khai, nhân rộng mô hình “Vận động nhân dân lắp đặt camera giám sát ANTT tại khu dân cư”. 

Hệ thống Trung tâm Chỉ huy giám sát camera an ninh Công an quận 12 với hơn 500 camera an ninh được kết nối.

Đối với các hình thức vận dụng “nhóm Facebook, Zalo” mà một số Công an quận tiến hành nhằm mục đích kết nối các lực lượng trong hệ thống chính trị và lực lượng cơ sở tại các địa bàn quận, huyện để thực hiện công tác tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội, kết hợp chủ động phát hiện đối tượng, phương tiện nghi vấn phát sinh trên địa bàn; Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp nắm bắt, khảo sát, đánh giá tính hiệu quả của ứng dụng và phối hợp Sở Tư pháp triển khai, nhân rộng (nếu đảm bảo yêu cầu pháp luật và nghiệp vụ, tính hiệu quả trong thực hiện và được nhân dân đồng thuận cao).

Đã có 15/24 quận, huyện (187/322 xã, phường, thị trấn) đang triển khai ứng dụng mạng xã hội Zalo và 5/24 quận, huyện (52/322 xã, phường, thị trấn) đang triển khai ứng dụng mạng xã hội Facebook trong công tác phòng, chống tội phạm; kết nối, tương tác, sử dụng qua điện thoại.

Hiện 24 quận, huyện (có 305/322 xã, phường, thị trấn) đã vận động lắp đặt gắn 28.622 camera xã hội hóa giám sát ANTT với kinh phí vận động, lắp đặt là hơn 149 tỷ đồng. Hệ thống này được kết nối về trụ sở Công an phường, xã, thị trấn và phân công cán bộ trực ban kết hợp với bảo vệ dân phố theo dõi, giám sát màn hình camera.

Các “mắt thần” được kỳ vọng sẽ trở thành “thiên la địa võng” với tội phạm.

Qua các hệ thống camera giám sát và ứng dụng mạng xã hội, người dân đã cung cấp 1.224 tin báo có giá trị liên quan đến ANTT đã giúp lực lượng Công an xử lý, khám phá 868 vụ, bắt 925 đối tượng và giải quyết nhiều vụ việc liên quan ANTT, góp phần đảm bảo, kéo giảm số phạm pháp hình sự chung trên địa bàn thành phố (-8,31%).

Trong thời gian tới, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo UBND quận, huyện huy động cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền vận động người dân đồng tình ủng hộ, tham gia đóng góp kinh phí thực hiện lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh theo tiêu chuẩn khuyến nghị và tham gia các nhóm mạng xã hội do lực lượng chức năng tại địa bàn cơ sở tạo để phát huy vai trò của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ về cơ chế, về hạ tầng để Công an TP Hồ Chí Minh triển khai hoàn thành các dự án đầu tư các hệ thống kỹ thuật giám sát ANTT trên địa bàn thành phố.


Phú Lữ