Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang, lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020), đã thực sự tạo được bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, giúp lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT. 

Trong những tháng đầu năm 2019, ANCT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tiếp tục được giữ vững ổn định, tội phạm kéo giảm 5,8% so với cùng kỳ 2018, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 5,4%...

Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT.

Công an các huyện, thành phố, thị xã đã và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hậu Giang đã chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác Công an, nắm chặt diễn biến tình hình từ xa và tại cơ sở, không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT. Kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả các vấn đề nổi về an ninh phát sinh trên địa bàn. 

Từ đó, tình hình ANTTXH trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được giữ vững ổn định, tội phạm, tai nạn giao thông được kéo giảm, góp phần phục vụ phát triển KT-XH của địa phương. Không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Công an Hậu Giang ngăn chặn một vụ đua xe trái phép trên địa bàn.
Các lực lượng nghiệp vụ Công an Hậu Giang thường xuyên tổ chức diễn tập, sẵn sàng chiến đấu.

Từ sự đổi mới phương pháp công tác, phương thức lãnh đạo, chủ động, tích cực phòng ngừa, coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là giải pháp then chốt để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong toàn lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS và tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. 

Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết: “Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020), đặc biệt là những tháng cuối năm 2019, Công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT. 

Tăng cường công tác nắm, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình và tham mưu giải quyết triệt để các vấn đề phức tạp về ANTT xảy ra trên địa bàn. Nâng cao công tác phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo đúng chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, góp phần phục vụ phát triển KT-XH của địa phương”.


Trần Lĩnh