Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác chính trị tư tưởng trong Đảng bộ Cục CNAN, cũng như nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong toàn Đảng bộ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XII, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đây cũng là dịp để các đảng viên, cán bộ, chiến sỹ của Cục CNAN được trang bị thêm những kiến thức mới về công tác tư tưởng, chính trị; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, từ đó tạo  chuyển biến quan trọng về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tại lớp bồi dưỡng, PGS. TS Phạm Huy Ký, nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và tuyên truyền giới thiệu và truyền đạt những nội dung quan trong của  2 chuyên đề nói trên.

Tâm Minh