Phim truyện điện ảnh dự thi Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 có 20 phim được chọn, trong đó có 9 phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Được lựa chọn tham dự chương trình chiếu toàn cảnh tại Liên hoan phim lần này có 18 phim tài liệu video, 14 phim truyện điện ảnh. Trong đó, cũng có tới 9 phim truyện điện ảnh chiếu toàn cảnh là phim cấm trẻ dưới 16 tuổi.
Phim “Mỹ nhân” cấm trẻ dưới 16 tuổi được chọn tham gia Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19.

Có 5 phim không được chọn tham dự Liên hoan Phim dù có đăng ký: phim tài liệu video “Hoang tưởng” của Đài phát thanh và truyền hình Vĩnh Long, các phim tài liệu video “Đường tới độc lập tự do” của hãng phim tài liệu khoa học trung ương, “Hát quan họ dưới thuyền” của trung tâm phát hành phim Bắc Ninh, “Những người làm cách mạng tháng Tám” của báo Biên Phòng, “Vị tướng của nhân dân” của Tạp chí điện ảnh Việt Nam – Hãng phim Sài Gòn.

Liên hoan phim chính thức khai mạc vào ngày 1/12 tại TP Hồ Chí Minh.

Hoa Nguyễn