Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa có công văn hỏa tốc số 199/NTBD-QLBĐ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Tiền Giang yêu cầu đơn vị này giải trình về đề nghị các huyện, thành thị gỡ bỏ 354 ca khúc trong đó có ca khúc “Màu hoa đỏ”.

Theo công văn này, thông tin phản ánh của cơ quan truyền thông cho thấy, ngày 7/2/2017, sở VHTTDL Tiền Giang có công văn số 120/SVHTTDL-TTg đề nghị phòng văn hóa thông tin các huyện, thành thị thông báo cho các sở kinh doanh karaoke trên địa bàn quản lý, yêu cầu trong thời hạn 30 ngày phải gỡ bỏ ngay các bài hát chưa được cấp giấy phép phê duyệt. 

Công văn hỏa tốc của Cục nghệ thuật biểu diễn

Nội dung kèm theo là danh mục 354 bài hát, trong đó có bài hát “Màu hoa đỏ” của nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác năm 1991, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu. 

Sở VHTTDL Tiền Giang khẩn trương báo cáo về việc này kèm theo các văn bản có liên quan về Cục NTBD trước ngày 26-3 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

N.H