Theo tờ trình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 2/3/2017, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã bổ sung chứng nhận Giải thưởng cho nhạc sĩ Thuận Yến. Như vậy,nhạc sĩ Thuận Yến đã đủ điều kiện được xét tặng giải thưởng: cụm giải thưởng các ca khúc “Vầng trăng Ba Đình”, “Người về thăm quê”, “Gửi em ở cuối sông Hồng”, “Con gái mẹ đã thành chiến sĩ”, tiêu chuẩn về giải thưởng và tỷ lệ phiếu bầu đồng ý (từ 90% trở lên của hội đồng cấp Nhà nước). 

Cố nhạc sĩ Thuận Yến 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng có tờ trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật 2016 cho 8 tác giả: Trần Lâm Biền, Hoàng Anh Nhân, Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Thị Tài Hồng (Lê Minh), Trần Viết Bính (Trần Việt) và Nguyễn Văn Vinh (Quang Vinh), Nguyễn Thành Đại (Từ Lương) và Phạm Vũ La (Hoàng Luyện). Lý do là các văn nghệ sĩ này đã được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam bổ sung thêm các giấy chứng nhận giải thưởng ghi nhận thành quả lao động sáng tạo của họ.

Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật dự kiến diễn ra vào ngày 11/3 cũng tiếp tục bị tạm hoãn.

N.H