Ban tổ chức mùa hội này cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự cố trong sử dụng hình ảnh là do lần đầu tổ chức sự kiện, thiếu kinh nghiệm và chủ quan trong quá trình tuyên truyền quảng bá hình ảnh về mùa hội nên đã sử dụng những hình ảnh của nhóm tác giả đã cung cấp cho Ban tổ chức Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt năm 2017 mà chưa xin ý kiến, tạo dư luận không tốt. 

Theo ông Võ Trang, một trong ba người người có hình ảnh bị Ban tổ chức Mùa hội cỏ hồng Langbiang 2018 sử dụng bất hợp pháp, Công ty TNHH Quảng cáo Mắt Đỏ (đơn vị làm truyền thông cho mùa hội) cũng đã có lời xin lỗi tới nhóm tác giả. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chưa có văn bản cam kết xóa, không sử dụng hoặc chuyển giao cho bên thứ ba những hình ảnh của nhóm tác giả mà đơn vị này đang giữ. 
Một trong những hình ảnh của nhóm tác giả bị Ban tổ chức Mùa hội cỏ hồng Langbiang 2018 “xài chùa”

Ban tổ chức và doanh nghiệp không đề cập đến chuyện trả tác quyền những hình ảnh đã sử dụng, chỉ mong các tác giả thông cảm để phục vụ cộng đồng. 

Trước đó, Báo CAND đã phản ánh, một nhóm nhiếp ảnh tại TP Đà Lạt phát hiện hình ảnh của họ bị Ban tổ chức Mùa hội cỏ hồng Langbiang 2018 sử dụng để giới thiệu, quảng bá cho mùa hội và doanh nghiệp trong khi chưa được sự đồng ý của các tác giả. 

Những hình ảnh này được nhóm tác giả chuyển cho Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng để phục vụ Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt 2017. Năm 2018, UBND huyện Lạc Dương và Công ty TNHH Quảng cáo Mắt Đỏ phối hợp tổ chức Mùa hội cỏ hồng Langbiang đã sử dụng lại những hình ảnh trên mà chưa được sự đồng ý của các tác giả.
Khắc Lịch