Hơn 100 bức ảnh được trưng bày đã thể hiện lại bức tranh toàn cảnh của chiến dịch Du lịch xanh Phú Quốc – Kiên Giang năm 2016, được Ban tổ chức khéo léo dựng lại theo một mạch chuyện được kể hết sức chi tiết và đầy ấn tượng, từ lễ phát động toàn dân trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc 6-8-2016... 

Các đại biểu cắt băng và tham quan triển lãm ảnh Chiến dịch “Du lịch xanh Phú Quốc – Kiên Giang”
Chiến dịch Du lịch Xanh Phú Quốc đạt được những thành quả tốt đẹp sau hơn 4 tháng triển khai. Thông qua chiến dịch Du lịch xanh, với mong muốn Phú Quốc sẽ là nơi đi đầu trong cách làm để đưa Du lịch xanh trở thành một loại hình du lịch mới cho sự phát triển của ngành du lịch nói riêng và bảo vệ tài nguyên, môi trường đảm bảo cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.  

Qua đó, nhằm quảng bá đến du khách và các nhà đầu tư những tiềm năng du lịch vốn có của địa phương, thu hút các dự án đầu tư từ các nguồn lực trong và ngoài nước. Góp phần làm trong sạch và đẹp thêm môi trường – một trong những vấn đề cấp bách của xã hội hiện nay.

 Đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp; đồng thời thay đổi tích cực về nhận thức và hành động đối với môi trường.
H.Dung