Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô 2016” do Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội, Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam (VICC) và Hội Truyền thông thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ dự án khuyến đọc “Cùng đọc sách - Lets Read” của VICC và đây là danh hiệu Đại sứ chính thức đầu tiên của thành phố Hà Nội và trong cả nước về văn hóa đọc.

QC