Theo đó, Tổng cục Du lịch sẽ chủ trì đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, bảo đảm du lịch an toàn, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nước ngoài qua đường du lịch. 

Tổng cục Du lịch cũng là đơn vị chủ trì việc tổng hợp, báo cáo số lượng các cơ sở lưu trú du lịch để làm nơi cách ly tập trung theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Quốc gia. Tổng cục Du lịch có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp khôi phục hoạt động du lịch, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau khi kết thúc dịch bệnh.

Việt Nam tập trung phòng, chống dịch nhưng không kỳ thị khách du lịch.

Về ngành điện ảnh, Cục Điện ảnh chỉ đạo các cơ sở, rạp chiếu phim thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Các đội chiếu phim lưu động tiếp tục tạm dừng các buổi chiếu phim tại nơi công cộng để tham gia công tác tuyên truyền phòng chống dịch. Các công tác hợp tác quốc tế, hội nghị, hội thảo trong kế hoạch công tác của Cục Điện ảnh đều tạm dừng. 

Ngoài ra, Cục Điện ảnh nghiên cứu, đề xuất các phương án hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh trên cơ sở đánh giá thiệt hại của dịch bệnh đối với các doanh nghiệp điện ảnh. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn tham mưu, đề xuất các biện pháp ngăn ngừa phòng, chống dịch bệnh tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

N.H