Cụ thể, thành phố đề nghị cho giữ lại Nhà hát Giao hưởng nhạc, vũ kịch; Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang; Nhà hát Nghệ thuật Hát bội và Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen. Đồng thời cho sáp nhập Nhà hát Kịch thành phố vào Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam; sắp xếp lại Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh, Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật và điện ảnh.

Đối với các bảo tàng, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động để thu hút khách tham quan và phát triển du lịch, TP Hồ Chí Minh đề nghị giảm từ 8 bảo tàng xuống còn 7 đầu mối bằng cách sắp xếp lại Bảo tàng thành phố và Bảo tàng lịch sử thành Bảo tàng TP Hồ Chí Minh.

Với các trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, đề nghị sáp nhập lại để giảm từ 10 đầu mối xuống còn 5. Ở cấp quận huyện, thành phố cũng kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho tổ chức lại Trung tâm văn hóa và Trung tâm TDTT của 20 quận huyện còn lại thành Trung tâm Văn hóa và thể thao cấp quận, huyện ...  

Bảo Sơn