Mục tiêu của Hiệp hội là khám phá, duy trì và phát triển văn hóa ẩm thực trở thành tài sản, thương hiệu quốc gia vào năm 2030; đồng thời, xây dựng các kinh đô, thủ phủ và bảo tàng ẩm thực tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng tổ chức xây dựng nhiều hoạt động, sự kiện phong phú, thiết thực nhằm nâng cao giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam như: Mở trường đào tạo hướng nghiệp ẩm thực; chương trình quảng bá ẩm thực trong và ngoài nước...

Đặc biệt, việc đưa ẩm thực trở thành thương hiệu quốc gia sẽ góp phần tác động rất lớn đến kinh tế đất nước, nhất là kinh tế ngành du lịch bởi dịch vụ ăn uống và các hoạt động phụ trợ chiếm đến 70% doanh thu của ngành. 

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam có trên 300 hội viên, gồm những nhà nghiên cứu, nghệ nhân, doanh nhân, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, dịch vụ du lịch. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giám đốc Vietravel được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội văn hóa ẩm thực Việt Nam nhiệm lỳ 2017-2022.

Lưu Hiệp