Cụ thể, văn bản 1502/SDL-QLLH nêu, trong thời gian vừa qua, Thanh tra Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã phát hiện hai công ty: Công ty Hola China, trụ sở Thượng Hải Trung Quốc và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist sử dụng các ấn phẩm du lịch có in hình ảnh “đường lưỡi bò” hay “đường chín đoạn” để quảng cáo, chào bán trong các chương trình, ấn phẩm du lịch nước ngoài. Việc sử dụng hình ảnh “đường lưỡi bò” hay “đường chín đoạn” trong các ấn phẩm quảng bá nêu trên của các doanh nghiệp Trung Quốc là hành vi vi phạm các quy định Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (Điều 56); vi phạm chủ quyền quốc gia và pháp luật của Việt Nam. 

Hình ảnh ấn phẩm quảng bá du lịch bị phát hiện có in hình "đường lưỡi bò" phi pháp

Cả hai vụ việc trên, Thanh tra Sở Du lịch phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành xử phạt các công ty nêu trên theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. 

Tuy nhiên, để chấn chỉnh các hoạt động liên quan tuyên truyền, quảng cáo các chương trình tham quan du lịch và tăng cường quản lý nhà nước đối với việc sử dụng các ấn phẩm, tài liệu, bản đồ quảng bá du lịch... Sở Du lịch đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn thành phố nghiêm túc, khẩn trương kiểm tra, rà soát lại tất cả các thông tin tuyên truyền trên mạng, trang web, các ấn phẩm quảng bá, bản đồ... của doanh nghiệp hoặc do các công ty đối tác trong và ngoài nước cung cấp (đặc biệt là các Công ty từ thị trường Trung Quốc) trước khi cung cấp cho khách du lịch. 

Việc kiểm tra, rà soát phải chặt chẽ, tuân thủ đúng pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đối với các nội dung liên quan. Khi phát hiện có hành vi tuyên truyền, sử dụng hình ảnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam, các doanh nghiệp báo cáo kịp thời cho Sở Du lịch. Thanh tra Sở Du lịch.

Thông tin liên hệ: Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 140 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, điện thoại: 38.242902 – ext 109, 107 liên hệ bà Võ Ngọc Điệp – Phó Trưởng phòng Quản lý Lữ hành hoặc ông Lý Nhật Lâm - Chuyên viên phòng Quản lý Lữ hành.


N.H