Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) có 3.350 thành viên trong nước và là tổ chức đại diện cho 3,5 triệu tác giả thuộc 230 hiệp hội ở 157 quốc gia trên thế giới. VCPMC có chức năng, nhiệm vụ thu phí sử dụng tác phẩm, bảo vệ quyền lợi cho các tác giả âm nhạc. 

Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) có 2 hội viên là tổ chức và 17 hội viên là cá nhân, bảo vệ quyền lợi cho các thành viên là đơn vị, cá nhân thực hiện sản xuất sản phẩm âm nhạc. Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) mới ra đời được 1 năm, có 374 hội viên, có chức năng bảo vệ quyền lợi và thu phí sử dụng tác phẩm âm nhạc của các nghệ sĩ biểu diễn đã ủy quyền cho hội.

Đại diện 3 CMO ký kết văn bản hợp tác ngày 24-2 tại Hà Nội

 Việc 3 tổ chức cùng đứng ra thu phí sử dụng 1 tác phẩm, sản phẩm dẫn đến sự chồng chéo trong hoạt động bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc. Sau một thời gian dài chờ đợi và các bên chưa đi đến được thống nhất, Cục Bản quyền, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đứng ra chủ trì, phối hợp 3 tổ chức.

Dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, ông Bùi Nguyên Hùng, đại diện 3 CMO đã thống nhất ủy quyền cho VCPMC đại diện thu phí sử dụng tác phẩm, sản phẩm trong lĩnh vực âm nhạc. Tỉ lệ phân chia cụ thể và các hoạt động tiếp theo sẽ được bàn bạc trong thời gian sắp tới. 

Sự thống nhất hợp tác của 3CMO này được kỳ vọng sẽ góp phần thiết lập hệ thống bảo vệ bản quyền âm nhạc một cách bài bản hơn, chặt chẽ hơn. Những khó khăn, vướng mắc của các CMO này cũng đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hứa hẹn đồng hành, cùng tháo gỡ. 


N.Hoa