Đây là các hồ sơ đạt tỷ lệ phiếu bầu từ 90% trở lên của thành viên Hội đồng cấp Nhà nước. Theo đó, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND có 19 hồ sơ lĩnh vực âm nhạc, 11 hồ sơ lĩnh vực điện ảnh, 48 hồ sơ thuộc lĩnh vực sân khấu. Lĩnh vực có ít hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND đợt này nhất là múa (2 hồ sơ), xiếc (2 hồ sơ),  phát thanh truyền hình (4 hồ sơ). 

Một số nghệ sĩ từng bị đánh trượt, được xét lại đều nằm trong danh sách công bố đợt này

Xét tặng danh hiệu NSƯT có 164 hồ sơ thuộc lĩnh vực sân khấu, 64 hồ sơ lĩnh vực âm nhạc, 19 hồ sơ lĩnh vực điện ảnh, 50 hồ sơ lĩnh vực múa, 9 hồ sơ lĩnh vực phát thanh truyền hình. 

Danh sách các hồ sơ nói tên được đăng tải trên Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến hết ngày 26-12 để lấy ý kiến của nhân dân trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho các nghệ sĩ.


N.H