Theo thông báo từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào chiều 26-7, có 14/15 thành viên hội đồng có mặt (1 thành viên hội đồng vắng mặt có lý do đã gửi phiếu đến hội đồng). Với tinh thần dân chủ, khách quan và minh bạch, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đánh giá từng hồ sơ, tiến hành bỏ phiếu kín và công khai tại phiên họp.

Kết quả, có 7/22 hồ sơ NSND đạt từ 90% số phiếu của thành viên Hội đồng: NSƯT Nguyễn Văn Vưng (Minh Vương), diễn viên tự do; NSƯT Nguyễn Thanh Liêm (Thanh Tuấn), diễn viên Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh; NSƯT Trần Ngọc Châu (Giang Châu), diễn viên tự do; NSƯT Trương Hải Thọ, đạo diễn Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hoá; NSƯT Lưu Kim Hùng, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hoà; NSƯT Nguyễn Thị Mai Lan và NSƯT Nguyễn Ngọc Quyền, nguyên diễn viên Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hoá.

Nghệ sĩ Minh Vương là 1 trong 7  nghệ sĩ được chọn bổ sung danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu NSND

Có 7/24 hồ sơ NSƯT đạt từ 90% số phiếu của thành viên Hội đồng: Nguyễn Văn Hùng (Thanh Hùng), diễn viên Đoàn Văn công Đồng Tháp; Nguyễn Thị Hà (Vân Hà), diễn viên Sân khấu Lê Hoàng, thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Đợi, diễn viên Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu; Trần Ngọc Thắng (Việt Thắng, Viết Thắng), diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội; Trần Thị Ngát (Hồng Ngát), diễn viên Đoàn Kịch nói Nam Định; Trần Thị Thu Vân, diễn viên Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Thị Tố Loan, nhạc công Nhà hát múa Rối Thăng Long, thành phố Hà Nội.


N.H