Trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã có 171 cở sở tôn giáo treo cờ Tổ quốc tại nơi thờ tự. Qua đó, cho thấy ý thức trách nhiệm của các chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sự gắn bó đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Hưởng ứng việc treo cờ Tổ quốc thường xuyên tại các cơ sở thờ tự, các ban ngành, đoàn thể địa phương đã ủng hộ gần 200 lá cờ Tổ quốc cho các cơ sở thờ tự để treo thường xuyên và thống nhất trong các Tôn giáo.

Tổ quốc là thiêng liêng cao quý nhất của mỗi dân tộc, lá cờ Tổ quốc là biểu tượng và là niềm tự hào của dân tộc, nhưng thời gian qua việc treo cờ Tổ quốc mới chỉ được thực hiện thường xuyên, thống nhất tại các cơ quan Đảng, Nhà nước. 

Nay việc treo cờ Tổ quốc đã lan tỏa trên tất cả các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh, là một minh chứng thiêng liêng của tinh thần đoàn kết lương giáo, đạo gắn kết với đời, vì một Việt Nam ổn định, bền vững và phát triển.

Tiến Dũng