Trong đó, lượng khách đến từ Trung Quốc giảm 62,4%. Khách từ các thị trường châu Âu, Đông Nam Á mới chỉ giảm nhẹ như Indonesia giảm 9,1%, Đức, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2019. 

Tuy nhiên, lượng khách đến từ Campuchia tăng rất cao (tăng 223,3%), khách đến từ Thái Lan, từ Lào, từ Nga đều tăng. 

Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, tổng lượng khách đến Việt Nam đạt trên 3,2 triệu lượt, vẫn tăng 4,8% so với cùng kỳ 2019. 

Tuy nhiên, trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh do COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp và ảnh hưởng của dịch bệnh này lên các thị trường du lịch còn nghiêm trọng hơn. 

Đặc biệt, hai thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam là Trung Quốc và Hàn Quốc (hai thị trường chiếm 56% tổng số khách năm 2019) có thể sẽ giảm hơn 90% thời gian tới.

N.H.